Zdeněk Vajdík soudní znalec se specializací
doprava, ekonomika, strojírenství

Vypracuji pro vás odborné znalecké posudky

Jmenuji se Zdeněk Vajdík a jsem soudním znalcem se specializací na obory městská a silniční doprava, ekonomika v odvětví ceny a odhady motorových vozidel a strojírenství se zaměřením na technický stav motorových vozidel, autoopravárenství.

Znaleckým posudkům se věnuji aktivně již více než 20 let.

Pomohu s pojistnou ochranou a řešením pojistné události

Svou specializaci uplatňuji také v obchodní činnosti ve společnosti PFJ Korporace s.r.o. Společnost se zabývá v rámci jednotlivých činností zprostředkováním komplexní pojistné ochrany firem a občanů. Součástí poskytovaných služeb je rovněž vyřizování pojistných událostí včetně právní pomoci.

Posudky příčin silničních nehod motorových vozidel

Vypracování cen a odhadů silničních motorových vozidel 

Posouzení 
technického stavu motorových vozidel

V PŘÍPADĚ DOTAZU NEBO KONZULTACE MNE KONTAKTUJTE

+420 737 223 978

obor Doprava

technické posudky o příčinách silničních nehod osobních vozidel, nákladních vozidel a speciálních vozidel.

Střet dvou a více motorových vozidel

Technická analýza průběhu a příčin silničních dopravní nehody při střetu dvou a více motorových vozidel.

Střet vozidla s jiným účastníkem provozu

Technický posudek průběhu dopravní nehody při střetu vozidla například s chodcem, cyklistou apod.

Náraz motorového vozidla do překážky

Znalecký posudek dopravní nehody při nárazu motorového vozidla do překážky - například strom, budova apod.

obor Ekonomika

odvětví ceny a odhady motorových vozidel osobních, nákladních a speciálních.

Stanovení obecné ceny motorového
​vozidla

Stanovení technické hodnoty, časové a obecné ceny vozidla k určitému datu. Obecná cena je hodnota vozidla vyjádřená v Kč, za kterou je možné vozidlo koupit/prodat na otevřeném trhu.

Stanovení výše majetkové újmy na vozidle

Stanovení nákladů na opravu vozidla v důsledku jeho poškození,
​kdy příčinou může být technická závada, nebo havárie. Stanovení majetkové újmy při úplné, totální škodě na vozidle.

Posouzení zhodnocení či znehodnocení vozidla po opravě

Posouzení, zda provedenou opravou vozidla, stroje došlo k jeho zhodnocení, případně znehodnocení. Posouzení, zda realizovaná oprava měla vliv na obvyklou cenu vozidla.

Stanovení výše ušlého zisku

V důsledku nezaviněné dopravní nehody - havárie vozidla, poměrně často dochází k situaci, kdy poškozené vozidlo je po dobu jeho opravy, případně vyřízení odškodnění za tzv. totální škodu mimo standardní provoz a nelze s ním vykonávat podnikatelskou činnost.

 

 

obor ​Strojírenství

odvětví strojírenství všeobecné - technický stav motorových vozidel, autoopravárenství

Stanovení obecné ceny stroje

Stanovení časové a obecné ceny stroje k určitému datu.  Stanovení nákladů na opravu stroje v důsledku jeho poškození (příčinou může být technická závada, vadná obsluha apod.).

Posouzení technického stavu

Odborné vyjádření zda je vozidlo technicky způsobilé provozu na pozemních komunikacích. U strojů je posuzována jeho funkčnost, a zda může vykonávat činnost, pro níž je určen.

Stanovení příčiny vzniku závady

Zpracování znaleckého posudku za účelem zjištění příčin vzniku závady, v jejichž důsledku došlo k závadě, případně poškození vozidla, stroje.

Kontaktní údaje

V případě vašeho zájmu o vypracování znaleckého posudku, mne prosím kontaktujte

Ing. Zdeněk Vajdík


soudní znalec v oboru doprava, ekonomika, strojírenství

+420 737 223 978
zvajdik@pfj.cz


IČ: 40440630

Zlínský kraj